• Pembrooke Park, McDonough, GA

שכונת Pembrooke Park נמצאת בעיר McDonough , עיר מרכזית במחוז Henry, העיר הינה חלק ממטרופולין העיר אטלנטה, וממוקמת בצפון מרכז ג'ורג'יה.


שכונת Pembrooke Park הינה שכונה חדשה, בקהילה המאפשרת איכות חיים וסביבה בטוחה, קרובה למרכזי קניות ולבתי ספר הטובים ביותר באזור , השכונה ממוקמת בפרברי העיר McDonough .

נתוני העסקה (Kaitlyn): השקעה של

בית פרטי חד משפחתי
שטח בנוי (Sq.Ft 2,445)
חדרים (5 חדרי שינה, 2 אמבטיות 3 שירותים)
נתוני העסקה
עלות כוללת ($180,000-$190,000)
שווי שוק מוערך בגמר הבניה ($205,000-$210,000)
שכירות חודשית ($1,400-$1,500)
תשואה שנתית נטו (כ- 8%)

תזרים מזומנים (Kaitlyn)

תשלום חודשי שנתי

נתוני העסקה (Anslea): השקעה של

בית פרטי חד משפחתי
שטח בנוי (2,465 Sq.Ft.)
חדרים (4 חדרי שינה 2 אמבטיות , 3 שירותים)
נתוני העסקה
עלות כוללת ($180,000-$190,000)
שווי שוק מוערך בגמר הבניה ($210,000-$215,000)
שכירות חודשית ($1,400-$1,500)
תשואה שנתית נטו (כ- 8%)

תזרים מזומנים (Anslea)

תשלום חודשי שנתי

הערה חשובה!

כמובן שההערכות והצפי לתשואה שוטפת מדמי שכירות ועלית ערך אינם מהווים הבטחה לתשואה או תשואה מובטחת.   התשואה שתתקבל בפועל מכל נכס היא תוצאה של שוק ההשכרה, שוק הנדל"ן וביצועי הנכס, המושפעים מנתוניו הספציפיים;  כדי להקטין עלויות  בלתי צפויות בעת אחזקת הנכס מומלץ לערוך ביטוח מערכות הנכס ( home warranty) לגבי מערכות החשמל, אינסטלציה, החימום וכו';  השכרת נכס אורכת מספר שבועות וכרוכה בתשלום תיווך.